Sách: Thức tỉnh – Awareness | Lm. Anthony de Mello, S.J.

Sách: Thức tỉnh – Awareness | Lm. Anthony de Mello, S.J.

Những tác phẩm của cha Anthony de Mello (1931-1987), một linh mục Dòng Tên người Ấn-Độ, đã có âm hưởng sâu xa khắp nhiều nơi trên thế giới. Ngài được xem như một trong những bậc thầy tu đức hiện đại, nổi tiếng vì những khóa linh thao và những buổi hội thảo liên quan đến sự giải thoát nội tâm.

Tác giả: Anthony de Mello

Nhà xuất bản: Tôn giáo

Bản dịch tiếng Việt:

Nghe online: http://tinmung.net/AudioBooks/Audiobooks/ThucTinh/Phan1/ThucTinhPhan-1.html

Bản tiếng Anh: https://archive.org/details/Awareness-AnthonyDeMello

Audible book (English): https://archive.org/details/AwarenessAnthonyDemelloAudiobook

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.