CÁO PHÓ

CÁO PHÓ

Trong niềm tin tưởng sâu xa vào mầu nhiệm phục sinh, trong niềm cậy trông vào lòng nhân từ của Chúa:

Gia đình chúng con kính xin thông báo cùng quý linh mục, quý phó tế, các hội đoàn công giáo tiến hành, cộng đồng dân Chúa, thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần, quý sui gia và các anh chị em; Chồng, Anh, Cha, con trai của chúng con là:

Ông PhaoLô Phùng Ái Quốc

Sinh ngày 18 tháng 01 năm 1973 tại Sài Gòn

Đã rời bỏ thế gian, đi về nhà Cha trên Trời

Vào ngày 02 tháng 10 năm 2021 tại Gaveston, Texas

Hưởng dương 48 tuổi

Linh cữu hiện quàn tại nhà quàn Vĩnh Cửu- Chapel of Eternal Peace

2454 South Dairy Asford Houston, TX 77077

Điện thoại: 281-531-8180

Ngày giờ thăm viếng như sau:

Thứ tư, ngày 13 tháng 10 năm 2021

3 giờ đến 6 giờ chiều: thăm viếng, 6 giờ: nghi thức phát tang

Thứ năm ngày 14-10-2021: 10 giờ sáng đến 8 giờ tối: thăm viếng và cầu nguyện

Thứ sáu: 15-10-2021: 9 giờ sáng: Thánh lễ an táng

tại Thánh Đường Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể

8503 S. Kirkwood, Houston TX 77099, Điện thoại: 281-495-8133

Sau thánh lễ, linh cữu sẽ được di chuyển về an nghỉ tại nghĩa trang

FOREST PARK WESTHEIMER

12800 Westheimer Road Houston, TX 77077.

Kính xin quí vị thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Phaolô Phùng Ái Quốc sớm được về quê Trời, hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên quốc.

Cha mẹ: Ông Bà Phùng Văn Phụng

Vợ: Trương Kim Tâm

Các con: Trưởng nữ: Eileen Phùng

Thứ nam: Jayden Phùng

Anh trai: Phùng Võ Đông Phương và vợ

Chị gái: Phùng Võ Nguyên Phương, chồng và con.

Em gái: Phùng Hoàng Yến, chồng và các con.

Cáo phó này thay thế thiệp tang.

Xin miễn phúng điếu và miễn nhận vòng hoa.

Bài này đã được đăng trong Tin Cộng Đồng. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.