VỘI SINH VỘI TỬ VỘI MỘT ĐỜI-Bài Giảng Sâu Sắc Của Lm Phạm Tĩnh

VỘI SINH VỘI TỬ VỘI MỘT ĐỜI-Bài Giảng Sâu Sắc Của Lm Phạm Tĩnh

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN, PHIM ẢNH & BÀI GIẢNG. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.