Xin Mẹ La Vang Cứu Giúp Quê Hương Việt Nam

Thánh Ca: Xin Mẹ La Vang Cứu Chúng Con Thoát Khỏi Đại Dịch Covid

Xin Mẹ La Vang Cứu Giúp Quê Hương Việt Nam

Trong tình cảnh Đại Dịch đang hoành hành trên quê hương Việt Nam.

Xin chia sẻ nhạc cảnh “Xin Mẹ La Vang Cứu Giúp Quê Hương Việt Nam”

Kính,

Phạm Trung

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH & BÀI HÁT, TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.