CHÚA MÙA XUÂN – Thanh Hoài & MÙA ĐÔNG NĂM ẤY | LM NGUYỄN SANG – THIÊN TRANG

CHÚA MÙA XUÂN – Thanh Hoài | Official MV | Sáng tác: LM Thái Nguyên

MÙA ĐÔNG NĂM ẤY | LM NGUYỄN SANG – THIÊN TRANG

Sáng tác: Hoài Đức Trình bày: Lm Nguyễn Sang ft Thiên Trang

Vũ đoàn: Gió Việt

Đạo diễn: Lưu Huỳnh Lâm LYRICS:

1.Mùa Đông năm ấy sao sáng soi cuối trời.

Mùa Đông năm ấy Con Chúa sinh xuống đời.

Nhịp ca véo von bao thiên thần vang hát.

Tôn thờ Ngôi Hai giáng sinh trần ai.

ĐK1: Con hợp với thiên thần hòa vang câu hát.

Con hợp với thiên thần hòa vang câu hát.

 Mừng sinh nhật Chúa vinh quang.

Mừng sinh nhật Đấng Yêu Thương.

Sinh nhật từ ái sáng như công bình.

ĐK2: Con hợp với mục đồng cùng thờ lạy Chúa.

Con hợp với mục đồng cùng thờ lạy Chúa.

Mừng sinh nhật Đấng Cứu Tinh.

Mừng sinh nhật Đấng Uy Linh.

Sinh nhật ngày Chúa xuống ơn thái bình.

2. Mùa Đông năm ấy vui tiếng ca nhịp nhàng.

Mùa Đông năm ấy theo ánh sao huy hoàng.

Tìm hang Bê Lem những mục đồng mau bước.

Tôn thờ Ngôi Hai giáng sinh trần ai.

ĐK: Con hợp với mục đồng cùng thờ lạy Chúa.

Con hợp với mục đồng cùng thờ lạy Chúa.

 Mừng sinh nhật Đấng Cứu Tinh.

Mừng sinh nhật Đấng Uy Linh.

 Sinh nhật ngày Chúa xuống ơn thái bình.