CORONA – Đẫm nước mắt Thánh Lễ cầu cho Nhân loại qua khỏi dịch Covid-19.

httpv://www.youtube.com/watch?v=DsogS5u1qgE&lc=z222fjrxaoqudnuoq04t1aokgcfvvfjhku1oexo0z3urbk0h00410

CORONA – Đẫm nước mắt Thánh Lễ cầu cho Nhân loại qua khỏi dịch Covid-19.

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH & BÀI HÁT. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.