Thánh Ca: Xin Thánh Giuse Chữa Lành ( Đại dịch Covid – 19 ) St. Phạm Trung

Cơn đại dịch vẫn còn đang hoành hành thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

Xin cùng hiệp ý “Xin Thánh Giuse Chữa Lành Dịch Bệnh”

“Nguyện Thánh Giuse xin thương gìn giữ chúng con

Trong cơn đại dịch khổ đau lan tràn thế giới…”

Kính,

Phạm Trung

Thánh Ca: Xin Thánh Giuse Chữa Lành ( Đại dịch Covid – 19 ) St. Phạm Trung

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.