Biet On Cha-Le Ha & Tình cha tựa thái sơn-Ca sĩ Quang Linh.

HAPPY FATHER’S DAY 2021


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biết Ơn Cha-Le Ha

Tình cha tựa thái sơn. Ca sĩ Quang Linh.

From: NguyenNThu

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH & BÀI HÁT. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.