Thánh Ca: Xin Thánh Giuse Chữa Lành (Dịch Corona Covid -19 tái bùng phát) St. Phạm Trung

Thánh Ca: Xin Thánh Giuse Chữa Lành ( Dịch Corona Covid -19 tái bùng phát) St. Phạm Trung

Nguyện Thánh Giuse xin thương trợ giúp chúng con, trong cơn đại dịch khổ đau lan tràn thế giới. Nguyện Thánh Giuse xin thương giải thoát chúng con, trong nỗi đớn đau chúng con thiết tha van nài.

Proshow: Fx. Lê Khắc Lâm (ofm)

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.