Tình Cha Cao Vời – Mừng Ngày Hiền Phụ

Mừng Ngày Hiền Phụ.

Xin mời nghe “Tình Cha Cao Vời”

“Thương con quên cả thân mình một đời gánh vác không lời khóc than

Giọt lệ hòa với mồ hôi khổ nào cha cũng nuốt trôi một mình…”

Kính,

Phạm Trung

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.