Ba Tôi- Giờ Phút Cuối Cùng Trong Trại Tù Vĩnh Phú- Lê Xuân Mỹ

Ba Tôi- Giờ Phút Cuối Cùng Trong Trại Tù Vĩnh Phú- Lê Xuân Mỹ

Bài này đã được đăng trong PHIM ẢNH DVD, Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.