Nếu Vắng Bóng Chúa

Xin mời nghe bài thánh ca: Nếu Vắng Bóng Chúa

“Nếu vắng bóng Chúa thì đời con như những trẻ thơ đêm khuya thiếu mẹ hiền

Nếu vắng bóng Chúa thì đời con như những dòng sông lao đao vì bão tố…”

Kính,

Phạm Trung

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.