Anh Nguyễn Xuân Dậu, latran03, người đã làm rất nhiều nhạc cảnh, đã ra đi…

Anh Nguyễn Xuân Dậu, latran03, người đã làm rất nhiều nhạc cảnh, đã ra đi vào chiều thứ tư 19 tháng 05 năm 2021. Rất xúc động dầu biết rằng anh đã lớn tuổi năm nay cũng 88 rồi, và đã từng mổ tim. Xin cầu nguyện cho linh hồn anh Mathew sớm về nước Thiên Đàng, hạnh phúc vĩnh cửu.

Phùng Văn Phụng

Buồn Trong Kỷ Niệm [Trúc Phương – Thanh Thúy] – Dau Nguyen (4K UHD)

Thu Ca – [Phạm Mạnh Cương – Thu Phương] – Dau Nguyen (4K UHD)

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.