LỜI MẸ TRONG ĐÊM II Nhạc : Phạm Trung – Thơ : Vũ Thủy II Ca Sĩ : Thanh Hoài II MV 2021

LỜI MẸ TRONG ĐÊM II Nhạc : Phạm Trung – Thơ : Vũ Thủy II Ca Sĩ : Thanh Hoài II MV 2021

Lời Mẹ Trong Đêm

Xin chia sẻ đến quý cha, quý vị bài hát “Lời Mẹ Trong Đêm” phổ từ thơ của Vũ Thủy.

Vũ Thủy là cô giáo trước khi bị khiếm thị. Ít năm sau anh cũa Vũ Thủy cũng bị mù.

Những đêm khuya sau đó, Vũ Thủy nghe tiếng thở dài của người mẹ hòa với lời kinh cầu cho các con “tật nguyền” của bà.

Từ đó Vũ Thủy viết bài thơ “Lời Mẹ Trong Đêm” để tặng mẹ. Bài thơ này được giải nhất trong kỳ thi các bài thơ về mẹ.

Xin cùng nghe tâm tình người con khiếm thị viết về mẹ.

Kính,

Phạm Trung,

From: thunnguyen

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.