Bài Ca Sao – [Phạm Duy – Thái Thanh] – Dậu Nguyễn

Bài Ca Sao – [Phạm Duy – Thái Thanh] – Dậu Nguyễn

“Bài Ca Sao” vừa thơ mộng vừa thiết tha, lãng mạn. Mời quý vị mở xem giải trí.

NXD.
Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.