Ta sẽ hóa điên nếu không có niềm vui này – Cha Phạm Quang Hồng

Ta sẽ hóa điên nếu không có niềm vui này – Cha Phạm Quang Hồng

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.