Dấu Chân | Gia Ân

Dấu Chân | Gia Ân

DẤU CHÂN -Thơ: Footprints in the Sand

-Nhạc: Thông Vi Vu (Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống)

-Ca sĩ: Gia Ân

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.