Phỏng theo chuyện cười trên mạng

Một con chuột cống đang giữ chức Tổng sắp hết 2 nhiệm kỳ, theo luật là phải về vườn. Tuy nhiên vì tham quyền cố vị nên chuột Tổng triệu tập đám chuột dưới quyền và hỏi từng con một. Mục đích là vừa được bám ghế vừa thanh trừng những kẻ không phục.

Với con chuột thứ nhất, chuột Tổng hỏi:

– Theo mầy, tao xứng đáng ngồi lại ghế Tổng không?

– Dạ! Theo luật quy định là không!

– ‘Đoòng!’, chuột Tổng thổi khói súng: Thằng này có ý chống đối.

Vẫn câu hỏi đó, con chuột thứ 2 suy nghĩ rồi run rẩy trả lời:

– Dạ! Em không biết ạ!

– ‘Đoòng’, chuột Tổng lại thổi khói: Loại dốt nát như mày không nên sống.

Đến con chuột thứ 3, chuột Tổng vẫn hỏi lại câu hỏi đó. Con này suy nghĩ rồi trả lời:

– Biết luật thì sao mà không biết luật thì sao?

‘Đoòng’!: Nguy hiểm như mày thì càng phải chết.

Tiếp tục con chuột thứ 4, lại là câu hỏi đó, con này suy nghĩ rồi trả lời:

– Trả lời anh giết, không trả lời anh giết, trả lời sai anh giết, trả lời đúng cũng giết luôn, thì em biết phải làm sao?

‘Đoòng’!: Mày phải chết vì mày nói quá nhiều.

Đến con chuột cuối cùng, vẫn câu hỏi cũ, con này nhanh nhảu trả lời:

– Dạ thưa anh! Với người vĩ đại như anh, là anh cả dân tộc này thì anh xứng đáng được hưởng “suất đặc biệt” ạ. Đất nước này có thể thiếu luật chứ không thể thiếu anh được đâu ạ. Anh phải được đặt ở vị trí cao hơn cả luật pháp mới đúng ạ.

Chuột Tổng khoái chí bảo: Chú mày được, theo anh! Anh sẽ cơ cấu cho chú làm tuyên giáo bảo vệ ngai vàng cho anh.

P/S: Phỏng theo chuyện cười trên mạng

Fb Đỗ Ngà

May be a cartoon
Bài này đã được đăng trong CHUYỆN TIẾU LÂM. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.