KARAOKE: Công Cha Nghĩa Mẹ – Thảo Ngọc/Phạm Trung (Song & Lyrics)

Xin mời nghe tâm tình: Công Cha Nghĩa Mẹ

“Ai trong thế gian đếm được tình cha đong đầy

Ai nhìn núi đồi mà nhận biết công sức của mẹ”

Kính,

Phạm Trung

KARAOKE: Công Cha Nghĩa Mẹ – Thảo Ngọc/Phạm Trung (Song & Lyrics)

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.