ĐỜI NGƯỜI KHÔNG CÓ VÉ KHỨ HỒI…

Image may contain: text

GÓC SUY GẪM

ĐỜI NGƯỜI KHÔNG CÓ VÉ KHỨ HỒI…

Cuộc sống luôn có những chữ: “nếu như, tại bị, phải chăng, gía như v.v… Để rồi ai cũng ước mơ được quay trở lại qúa khứ sửa chữa những sai lầm, thiếu sót…

Hãy cân nhắc, suy xét cẩn trọng trước khi thực hiện một việc gì và hãy sống lương thiện với chính mình & tha nhân. Bởi bạn sẽ không bao giờ mua được vé khứ hồi…

Bài này đã được đăng trong Lời Hay Ý Đẹp. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.