Thương Lắm Miền Trung Quê Tôi/Ca Sĩ Thanh Hoài

Thương Lắm Miền Trung Quê Tôi/Ca Sĩ Thanh Hoài/ Karaoke (Song/Lyrics)

Hướng về khúc ruột miền Trung mà nước mắt rơi

Trong cơn bão lụt nhìn người dân mà đau đớn lòng (Phạm Trung)

Thiên tai bão lụt vẫn còn đang hoành hành miền Trung xứ Huế mộng mơ.

Xin mời nghe “Thương Lắm Miền Trung Quê Tôi” với giọng ca nghen ngào của ca sĩ xứ Nghệ Thanh Hoài.

Kính,

Phạm Trung

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.