CÁC QUỐC GIA CÓ LÃNH TỤ SÁT HẠI NGƯỜI NHIỀU NHẤT THẾ GIỚI

 • CÁC QUỐC GIA CÓ LÃNH TỤ SÁT HẠI NGƯỜI NHIỀU NHẤT THẾ GIỚI:
 • CaoSon HD
 • 1/ Mao Trạch Đông – kẻ đứng đầu nhà nước Trung Quốc XHCN cũng là kẻ đứng đầu thế giới về số lượng người chết và bị giết trong thời cai trị của ông ta. Để xây dựng CNXH khoảng 60 triệu người dân Trung Quốc hoặc đã bị giết, hoặc đã bị chết đói dưới bàn tay của ông ta.
 • 2/ Adolf Hitler – Người đứng đầu Đảng Công nhân nhà nước Đức Quốc gia XHCN thường gọi là Đức Quốc Xã (https://vi.m.wikipedia.org/…/%C4%90%E1%BA%A3ng_C%C3…).
 • Trong thời gian lãnh đạo Hitler đã hạ lệnh giết chết 6 triệu người Do Thái, 5 triệu người khác cũng bị chết trong các cuộc tàn sát do hắn chủ mưu. Tổng cộng khoảng 11 triệu người trên thế giới đã bị hắn tàn sát.
 • 3/ Stalin – lãnh đạo tối cao của nhà nước Liên Xô XHCN từ giữa thập niên 1920 cho đến khi qua đời năm 1953. Ước chừng 2,8 triệu người Liên Xô đối lập đã bị giết chết dưới bàn tay của ông ta để xây dựng nhà nước XHCN. Theo Putin sau này đánh giá thì hầu hết những người bị giết này này đều là những đảng viên, những nhà khoa học, nghệ sĩ ưu tú nhất của quốc gia.
 • 4/ Polpot – kẻ đứng đầu nhà nước Campuchia, tay sai của Bắc Kinh. Kể từ năm 1975 đến 1979 nghe theo lệnh của Bắc Kinh, Tập đoàn Polpot đã thực hiện thí nghiệm mô hình nhà nước XHCN theo kiểu công xã. Tất cả là của chung, xóa bỏ tư hữu tư nhân. Coi trí thức là kẻ thù (đúng tinh thần của Mao Trạch Đông – Trí thức chỉ là cục phân), xoá bỏ các trường đại học, lùa giáo sư, sinh viên, trí thức về nông thôn làm ruộng và ăn ở, sinh hoạt theo mô hình công xã XHCN. Trong thời gian đó khoảng 2,3 triệu người đã bị giết, bị đầy đoạ hoặc ốm đau, đói khát mà chết vì mô hình quái gở, phi nhân đạo, phi nhân tính này.
 • 5/ Kim Nhật Thành – Kẻ đứng đầu nhà nước Triều Tiên XHCN. Trong suốt thời gian cầm quyền đã thực thi chế độ mất nhân quyền hà khắc nhất trong lịch sử loài người. Nhà nước khủng bố người dân này từ năm 1953 đến năm 1995 đã áp bức, tù đầy và xử tử hơn 1,5 triệu người, chưa kể đến nhiều triệu người bị chết đói vì chế độ điên rồ, phản nhân loại này. Đến nay chế độ độc tài tàn bạo này càng ngày càng có xu hướng gia đình trị và dân tộc chủ nghĩa. Cả 3 đời họ nhà Kim vẫn đang tiếp tục đày đoạ dân tộc Triều Tiên trong sự tăm tối và cùng khổ của nhân loại.
 • Nếu so sánh các nước theo mô hình nhà nước XHCN thì Triều tiên là quốc gia áp dụng mô hình nhà nước này đầy đủ và triệt để nhất.
 • KẾT LUẬN:
 • Tất cả các quốc gia có lãnh tụ sát hại người nhiều nhất thế giới đều đi theo mô hình nhà nước XHCN trong đó Triều Tiên là áp dụng triệt để và đầy đủ nhất.
Bài này đã được đăng trong CHÍNH TRỊ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.