Khu thể thao dưới nước lớn nhất thế giới

Image may contain: text and outdoor
Trần Bang

BÁNH CHƯNG LỚN NHẤT
TƯỢNG PHẬT TO NHẤT…
“THỂ THAO DƯỚI NƯỚC”
LỚN NHẤT QUẢ ĐẤT
ĐÓ LÀ CẤP XÃ
CẤP HUYỆN… LỚN HƠN?
Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.