Nộp 30 triệu đồng sau 2-3 tháng có bằng cao đẳng sư phạm chính quy – Giáo dục Việt Nam

Nộp 30 triệu đồng sau 2-3 tháng có bằng cao đẳng sư phạm chính quy - Giáo dục Việt Nam
GIAODUC.NET.VN
GDVN- Hãy tưởng tượng một thế hệ đang được dạy dỗ bởi những giáo viên mầm non không học lấy một chữ, không đi học một ngày, bỏ tiền mua bằng; sẽ nguy hại như thế nào?

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.