CÁN BỘ LÀM GIÀU

Image may contain: one or more people, outdoor and nature, text that says 'Không chốn dung thân!'
Chau Nguyen Thi is with
Vạn Hạnh Huỳnh

CÁN BỘ LÀM GIÀU

Người được giao giữ rừng nhờ rừng bị phá mà giàu

Người được giao chống buôn lậu nhờ buôn lậu phát triển mà giàu

Người được giao thanh tra tham nhũng nhờ bảo kê tham nhũng mà giàu

Người được giao nhiệm vụ không được bỏ sót tội phạm nhờ bỏ sót tội phạm mà giàu

Người được giao xử án cho công minh nhờ không công minh mà giàu

Người được giao nhiệm vụ chọn người tài nhờ chọn người không tài mà giàu

Người được giao chọn người đức nhờ chọn không đức mà giàu

Người được giao giữ tiền cho chặt nhờ giữ không chặt mà giàu

Người được giao việc khen thưởng thành tích xứng đáng nhờ khen không xứng đáng mà giàu

Người được giao coi việc thi cử cho khỏi gian lận nhờ gian lận mà giàu…

Nói tổng quát lại là nếu anh giao cho tôi làm cái việc A thì tôi sẽ làm ngược lại cái việc A đó thì tôi mới có thể giàu. Đúng vậy không ?

Đại loại là hiện nay người Việt nam ta đang làm giàu theo cái cách như vậy đấy !

Tài Thánh cũng chưa hẳn là đã có thể cải tạo được cái trí khôn kỳ quái như trí khôn của người Việt hôm nay !

Khó mơ lắm !

Fb Quỳ Thạch

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.