NGƯỜI ĐỒNG TÂM

NGƯỜI ĐỒNG TÂM

Ngay tối 14/9/2020, rất đông những người dân ở Đồng Tâm đã đón người thân bịt bắt, bị giam, bị tra khảo hơn 8 tháng trở về thôn Hoành, trước tiên là họ ra thắp hương cho ông Kình. Rất đông người khóc thương bên mộ ông.

Cũng như năm 2017, ông nằm trên giường trở về với cái chân gãy, dân Đồng Tâm đón ông trong sự vui mừng và chật kín người.

Ông là cường hào ác bá ư? Người dân chân chất thật thà chắc hẳn không có tình cảm sai bao giờ.

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.