NHẦM LẪN KHÓ TƯỞNG TƯỢNG

Image may contain: text that says 'DJIL/ THE NEW CLASS AN ANALYSIS OF THE SUNIST SYSTEM'

NHẦM LẪN KHÓ TƯỞNG TƯỢNG: THỦ TƯỚNG ĐỌC TÊN CÁC NHÀ VĂN “ĐÃ NGÃ XUỐNG” GỒM NHIỀU ÔNG SỐNG NHĂN SAU CHIẾN TRANH, CÓ ÔNG ĐANG SỐNG VÀ ĐANG BỊ… COI LÀ “THẾ LỰC CHỐNG ĐỐI” BỊ LOẠI KHỎI SGK: NGUYỄN TRUNG THÀNH (TỨC NGUYÊN NGỌC)!!!

Nhiều người đã lý giải nguyên nhân: thư ký ngu dốt (từ đó suy ra đường lối cán bộ chỉ cần người “ngoan” và COCC, hoặc chạy tiền); lãnh đạo cũng không khá hơn; thực tâm coi khinh văn hoá của lãnh đạo.

Tôi thì thấy cái gốc là: CHẾ ĐỘ TA ĐÃ THAY ĐỔI! Giờ đâu còn CS, đâu còn KHÁNG CHIẾN CỨU NƯỚC???

Tất cả những hình thức vinh danh công cuộc cách mạng, kháng chiến đang diễn ra chỉ là 1 VỞ ĐẠI BI HÀI KỊCH mang tên ‘ĂN MÀY DĨ VÃNG’ để giữ chính danh cho 1 GIAI CẤP MỚI ĐANG NẮM HẾT QUYỀN-TIỀN.

Cho nên đã từng có lễ kỷ niệm lớn, sau khi nguyên thủ tuyên bố khai mạc thì… nổi nhạc MỘT HÀNH KHÚC TÀU! Chắc các bạn chưa quên???

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.