8 người ‘nhóm Hiến pháp’ hầu tòa – BBC News Tiếng Việt

8 thành viên của nhóm Hiến Pháp bị đưa ra xét xử tại TP Hồ Chí Minh ngày 31/7/2020 với cáo buộc về tội “Phá rối an ninh”.
BBC.COM

8 người ‘nhóm Hiến pháp’ hầu tòa – BBC News Tiếng Việt

8 thành viên của nhóm Hiến Pháp bị đưa ra xét xử tại TP Hồ Chí Minh ngày 31/7/2020 với cáo buộc về tội “Phá rối an ninh”.

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.