Tâm tình cầu nguyện CORONA MỘT BÀI HỌC & Chúa Quá Thương Con – Lệ thu

Tâm tình cầu nguyện CORONA MỘT BÀI HỌC||ST:LM Hoàng Kim Tốt||Hoà âm-Martino Thể Hiện||Tb: Thanh Hoài

Vào thời điểm quan trọng này, chúng ta cùng cầu nguyện cho những người đã qua đời, và cho các anh chị em bị nhiễm virus đã lan khắp thế giới. Xin Chúa đón nhận những người đã qua đời vào trong an bình của Ngài, và che chở nhân loại vượt qua cơn Đại Dịch này

Xin mời mọi người cùng nghe tâm tình cầu nguyện của LM.Hoàng Kim Tốt

Chúa Quá Thương Con – Lệ thu

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.