MẠT THẾ HÌNH NHÂN

Liên Trà is with Cecilia Trà
MẠT THẾ HÌNH NHÂN

Làm sao chúng biết lấy tình thương !
Dậy sóng dương trần hóa nhiễu nhương
Cố đẩy hiền nhân chui địa ngục
Hòng đưa ngạ quỷ đến thiên đường !
Đầu trâu án ngữ trùm muôn nẻo
Mặt ngựa tung hoành khắp bốn phương !
Mạt thế hình người mang thú tính
Tội này sách sử chép ngàn chương !….

Liên Trà
.

Image may contain: 1 person, text
Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.