“TẾNG OAN DẬY ĐẤT, ÁN NGỜ LÒA MÂY”

Image may contain: text
Võ Văn Tạo

“TẾNG OAN DẬY ĐẤT, ÁN NGỜ LÒA MÂY”

(Tố Như, 350 năm trước)

Hãy dừng tay! Chớ gieo thêm nghiệp ác, gây quả báo cho con cháu các người.
Không ai làm lem luôc thêm bộ mặt chế độ trước nhân dân và quốc tế hiệu quả bằng các người.

Nhân dân biết hết, đừng mong khỏa lấp sai lầm, tội iác bằng sai lầm tội ác khác, làm dân thêm oán hận chế độ.

Bên cạnh Đầm Nọc Nạng, Lịch sử VN sẽ kg quên Đồng Tâm.

Đầm Nọc Nạng:

https://vi.m.wikipedia.org/…/V%E1%BB%A5_%C3%A1n_N%E1%BB%8Dc…

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.