Tôi đã vỡ lẽ vì sao Việt Nam sẽ mãi không có giao thông công cộng

 

RFA.ORG

Tôi đã vỡ lẽ vì sao Việt Nam sẽ mãi không có giao thông công cộng

Mọi nỗ lực mở rộng đường sá và giao thông công cộng đều tuyệt vọng vì mở rộng đến đâu xe máy lại phủ kín mặt đường đến Đấy, chạy ẩu tả bất chấp luật lệ, dễ gây tai nạn giao thông, gây ô nhiễm môi trường cao độ.

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.