“Ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật”: Sự thật cay đắng!

Câu nói “Ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật” của bà Diệp Thị Hồng Liên, cựu trưởng phòng khảo thí, khiến nhiều người cảm thấy chua xót vì đó là một thực tế hiển nhiên tại Việt Nam.

RFA.ORG

“Ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật”: Sự thật cay đắng!

Câu nói “Ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật” của bà Diệp Thị Hồng Liên, cựu trưởng phòng khảo thí, khiến nhiều người cảm thấy chua xót vì đó là một thực tế hiển nhiên tại Việt Nam.

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.