Thế hệ trước 1975, những bài học CÔNG DÂN GIÁO DỤC như thế này đây

Image may contain: text
No photo description available.
Image may contain: outdoor
Thai Doan

Chúng Tôi Thế hệ trước 1975, sống dưới chế độ Nhân Bản VIỆT NAM CỘNG HOÀ được Giáo dục ngay từ bé, những bài học CÔNG DÂN GIÁO DỤC như thế này đây :

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.