Việt Nam sẽ tạm đóng cửa biên giới với Lào, Campuchia

Quyết định trên của Chính phủ Việt Nam được truyền thông trong nước loan vào ngày 31/3, nêu cụ thể việc tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới đối với người tại các Cửa khẩu chính, phụ, đường mòn, lối mở tại khu vực biên giới của Việt Nam với Lào và Campuchia được áp dụng từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2020.

RFA.ORG

Việt Nam sẽ tạm đóng cửa biên giới với Lào, Campuchia

Chính phủ Việt Nam quyết định tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới giữa Việt Nam-Campuchia và Việt Nam –Lào.

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.