Covid-19: Đã tới lúc kinh tế VN thoát khỏi lệ thuộc vào TQ – BBC News Tiếng Việt

BBC.COM

Covid-19: Đã tới lúc kinh tế VN thoát khỏi lệ thuộc vào TQ – BBC News Tiếng Việt

Bà Phạm Chi Lan phân tích sự lệ thuộc của kinh tế Việt Nam vào Trung Quốc và cơ hội thoát ra nhân biến cố Covid-19.

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.