Vừa công bố hết dịch Covid-19, Khánh Hòa lập thêm 2 khu cách ly

Hoa Do and Bach Nga shared a link.

Người Việt Nam từ vùng dịch của Hàn Quốc trở về ngày một nhiều nên dù đã được Bộ Y tế công bố hết dịch Covid-19, nhưng tỉnh Khánh Hòa vẫn lập thêm 2 khu cách ly để phòng dịch.

About this website

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.