Yêu cầu Liên Hiệp Quốc điều tra vi phạm nhân quyền ở Đồng Tâm

RFA.ORG

Yêu cầu Liên Hiệp Quốc điều tra vi phạm nhân quyền ở Đồng Tâm

“Sự tàn bạo của công an ở Đồng Tâm và đàn áp tiếp sau đó cho thấy sự leo thang trong vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Chính quyền Việt Nam tiếp tục cho thấy họ hoàn toàn không quan tâm đến những công ước quốc tế bao gồm Công ước …

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.