CSVN sắp đưa nhóm ‘phân phát Hiến Pháp’ ra tòa sơ thẩm

NGUOI-VIET.COM

CSVN sắp đưa nhóm ‘phân phát Hiến Pháp’ ra tòa sơ thẩm – Nguoi Viet Online

Một nhóm gồm 8 người mua bản “Hiến Pháp” của nhà nước CSVN rồi phân phát cho người dân hiểu quyền và luật lệ căn bản đã bị bắt bớ và sắp phải ra tòa trong khoảng gần hai tuần nữa.

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.