Hoà thượng Thích Quảng Độ viên tịch, thọ 92 tuổi

Thuy Nhien Nguyen and Trung Khang Rfa shared a link.

Hoà thượng Thích Quảng Độ là người đứng đầu Giáo hội PGVNTN, một giáo hội không được nhà nước Việt Nam thừa nhận vì luôn khẳng định sự độc lập trong tinh thần tín ngưỡng và từ chối mọi sự thỏa hiệp với nhà nước vô th….
About this website

RFA.ORG

Hoà thượng Thích Quảng Độ viên tịch, thọ 92 tuổi

Hoà thượng Thích Quảng Độ là người đứng đầu Giáo hội PGVNTN, một giáo hội không được nhà nước Việt Nam thừa nhận vì luôn khẳng định sự độc lập trong tinh thần tín ngưỡng và từ chối mọi sự thỏa hiệp với nhà nước vô th….

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.