Vợ cụ Lê Đình Kình kể chuyện công an đến nhà đòi lấy các cánh cửa

Trần Bang and 3 others shared a link.
.

Bà Dư Thị Thành, quả phụ của cụ Lê Đình Kình kể chuyện yêu cầu công an đem các cửa kính đi xét nghiệm.

  • BBC: Bà Dư Thị Thành – quá phụ của ông Lê Đình Kình xác nhận với BBC hôm 12/02, công an xã Đồng Tâm đến nhà đòi đem các cánh cửa nhà bà đi xét nghiệm.

    Bà cho biết sau khi từ chối không cho mang cửa đi, bà từ bị công an bắt ký vào biên bản, và hôm sau nhận được giấy triệu tập.

    Bàn nghĩ vì sao công an lại muốn lấy đi những tấm cửa đầy vết đạn vào thời điểm này?

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.