Giật mình: Người Trung Quốc mang muôn vàn xấu xa đến tàn phá Việt Nam

csvn chịu trách nhiệm trước tiên và trước dân tộc

Lướt qua một số tờ báo trong nước, bạn sẽ không khỏi giật mình vì thông tin người Trung Quốc phạm tội đủ thứ loại trên đất nước Việt Nam.Dưới đây là liệt

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.