Ai là người chịu trách nhiệm nếu 218 vị khách Vũ Hán đến Đà Nẵng bị nhiễm Corona?

About this website

Một đoàn 218 khách du lịch từ Vũ Hán, Trung Quốc, nhập cảnh Đà Nẵng ngày 22/1, dự kiến về nước ngày 27/1 tức mùng 3 Tết. Giả sử các đoàn khách Trung Quốc
Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.