Lên tiếng cho Đồng Tâm Facebookers bị ‘mời’ làm việc, khởi tố

Hoa Kim Ngo and BBC News Tiếng Việt shared a link.
Chủ tài khoản VCB quyên tiền phúng điếu cụ Kình bị công an ‘mời ‘về làm việc, một Facebooker khác bị truy tố vì viết về Đồng Tâm

 

Chủ tài khoản VCB quyên tiền phúng điếu cụ Kình bị công an ‘mời ‘về làm việc, một Facebooker khác bị truy tố vì viết về Đồng Tâm
Hoa Kim Ngo
BBC: “Khi tôi hỏi lý do phong tỏa tài khoản, Phó Giám đốc chi nhánh Vietcombank nói là do cơ quan chức năng yêu cầu. Trên đường ra về, khi cách ngân hàng hoàng 1 km, chúng tôi bị một lực lượng mặc thường phục, đi cả xe máy và ô tô chặn xe máy của vợ chồng tôi lại. Sau đó họ mời tôi lên ô tô, một người khác ngồi sau lưng xe máy của chồng tôi và cùng đi về số 3 Nguyễn Gia Thiều. Lúc đó là vào khoảng 3 giờ chiều,” bà Nguyễn Thuý Hạnh nói.

“Khi tôi hỏi lý do phong tỏa tài khoản, Phó Giám đốc chi nhánh Vietcombank nói là do cơ quan chức năng yêu cầu. Trên đường ra về, khi cách ngân hàng hoàng 1 km, chúng tôi bị một lực lượng mặc thường phục, đi cả xe máy và ô tô chặn xe máy của vợ chồng tôi lại. Sau đó họ mời tôi lên ô tô, một người khác ngồi sau lưng xe máy của chồng tôi và cùng đi về số 3 Nguyễn Gia Thiều. Lúc đó là vào khoảng 3 giờ chiều,” bà Nguyễn Thuý Hạnh nói.

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.