CSVN ‘phong tỏa’ tài khoản ngân hàng nhận phúng điếu ông Lê Đình Kình

NGUOI-VIET.COM
Tài khoản ngân hàng của blogger Nguyễn Thúy Hạnh nhận phúng điếu ông Lê Đình Kình đã bị nhà cầm quyền “phong tỏa”.
Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.