Đồng Tâm chưa xong, lại có đụng độ vì đất ở Bắc Ninh

Hoa Kim Ngo and Huỳnh Phi Long shared a link.
Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy…

YOUTUBE.COM
Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy…
Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy…
  • CHƯA XONG ĐỒNG TÂM LẠI TỚI BẮC NINH

    Luật đất đai ở VN luôn tạo cơ hội cho nhóm lợi ích có thể đẩy người dân ra khỏi mảnh đất, khu vườn ngay cả nhà ở của họ bất cứ lúc nào. Trong quá khứ đã có Văn Giang, Tiên Lãng, Thủ Thiêm, Vườn Rau Lộc Hưng, Đồng Tâm, giờ lại đến Bắc Ninh và mãi mãi sẽ không bao giờ chấm dứt.

    Ở Bắc Ninh, người dân cũng thề quyết tử để bảo vệ mảnh đất của mình, họ đem quan tài ra cúng để giữ đất, chưa biết cái kết sẽ ra sao. Nếu quyền lợi của đảng lớn, chắc chắn họ cũng sẽ xua quân đánh dân một lần như ở Đồng Tâm. Họ tiếc gì mạng sống người dân? Ngay cả mạng sống của đồng đội, cũng chỉ để phục vụ cho lợi ích cho đảng mà thôi. Tiếc gì!

    Nguồn clip: VOA

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.