Ân xá Quốc tế: ‘VN đàn áp người bàn về vụ Đồng Tâm trên Facebook’

Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng nói Facebook đang ngày càng trở thành công cụ để VN săn lùng và bắt giữ người bày tỏ chính kiến ôn hòa.
About this website

BBC.COM
Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng nói Facebook đang ngày càng trở thành công cụ để VN săn lùng và bắt giữ người bày tỏ chính kiến ôn hòa.
Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.