Đồng Tâm tuyên bố ‘cuộc đấu trí mới’ với chính quyền

BBC.COM
Một số người ở xã Đồng Tâm cho hay việc TP HN quyết tịch thu đất thì sẽ dẫn tới xung đột mới.
Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.