Một người nữa bị bắt. Đọc nội dung mà thấy đau lòng.

No photo description available.
Trần Vũ Việt

Một người nữa bị bắt. Đọc nội dung mà thấy đau lòng.

“Lợi dụng quyền tự do ngôn luận để đăng tải, chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều bài viết, hình ảnh có nội dung gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của nhà nước, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức đảng, đến danh dự uy tín nhân phẩm của các cá nhân là cán bộ lãnh đạo đảng nhà nước”

Thứ 1: Việt Nam làm đ** gì có quyền tự do ngôn luận. Nói cái gì cũng cấm, lúc nào cũng phải nói hay nói tốt không được nói thật… vậy tự do ngôn luận ở chỗ nào?

Thứ 2: Đất nước “của dân do dân và vì dân” vậy dân có gì?
Có: mắt như mù, tai như điếc, mồm như câm.

Thứ 3: “Quyền và lợi ích của Nhà nước”.
Nhà nước là cái gì, con gì, giống đực hay cái, 4 chân hay bò sát? Ngoài in giấy làm tiền nhà nước còn làm được gì?

Thứ 4: ” Quyền và lợi ích của tổ chức Đảng”.
Đảng chỉ là 1 tổ chức, không phải chủ nhân đất nước, đảng chẳng làm ra tiền. Vậy sao đảng lấy hết quyền và lợi ích của dân?

Thứ 5: “Ảnh hưởng đến danh dự uy tín nhân phẩm của các cá nhân là cán bộ lãnh đạo đảng nhà nước”.
Có những người đạo đức còn không có thì lấy đâu ra danh dự?
———
( Theo: Lê Thanh Hương )

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.