Hai học sinh mâu thuẫn, nhóm phụ huynh đánh nhau, đánh luôn cả thầy hiệu phó

BAOMOI.COM
Cùng bảo vệ dân phố can ngăn hai nhóm phụ huynh đánh nhau trong trường, hiệu phó nhà trường đã bị thương phải nhập viện điều trị.
Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.